DIVOUSŮV TAROT - ÚVODNÍ STRANA zpět zpět zpět zpět
 


Divousův tarot je systém 78 obrazů - karet, které se dělí na Velkou arkánu (22 karet) a Malou arkánu (4 řady po 14 kartách). Tarot podle Divouse vyšel knižně v nakladatelství Pavel Mervart: http://www.pavelmervart.cz/pages/Tarot.php
Velká arkána
VELKÁ ARKÁNA
Obsahuje 22 karet, které zobrazují cestu životem, jednotlivé etapy, situace. Každá karta zobrazuje v symbolické řeči určité poselství, sdělení, inspiraci.
První řada malých arkán
PRVNÍ ŘADA MALÝCH ARKÁN
Je jednak doplněním a rozšířením velké arkány, jednak obsahuje čtyři karty se symboly čtyř řad malých arkán klasického tarotu.
Druhá řada malých arkán
DRUHÁ ŘADA MALÝCH ARKÁN
Obsahuje modlitby, vztahuje se k Bohu, věčnosti, vnitřnímu životu člověka.
Třetí řada malých arkán
TŘETÍ ŘADA MALÝCH ARKÁN
Vytvořilo ji 14 umělců – každý z nich vytvořil jednu kartu a napsal k ní text. Jméno autora je uvedeno vždy u příslušné karty.
Čtvrtá řada malých arkán
ČTVRTÁ ŘADA MALÝCH ARKÁN
Je nejvíce osobní, týká se vnitřního života a vývoje člověka.
Jedna náhodná karta
Z CELÉHO TAROTU JEDNU KARTU
.

recenze: (literární obtýdeník Tvar, 5. 2. 2009, http://www.itvar.cz/archiv/09/Tvar03-2009.pdf)

výstavy