DIVOUSŮV TAROT - PRVNÍ ŘADA MALÝCH ARKÁN zpět zpět zpět zpět
 


.
1. MEČ

„Nemyslete si, že jsem přišel na zem uvést pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit syna proti jeho otci, dceru proti matce, snachu proti tchyni. A nepřítelem člověka bude jeho vlastní rodina.
Kdo miluje otce nebo matku víc nežli mne, není mne hoden. Kdo miluje syna nebo dceru víc nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí jej. Kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej.“
(Mt 10,34-39)


„Procházej pozemským životem nebojácně, neměj strach z člověka a nelekej se nepřítele, neboť nejvyšší moc je s tebou.“ (Ronald Robbins: Harmonie osobnosti a změnový proces)


„Meč má ostří, jež rázně odděluje přílišné lpění na druhé osobě od lásky, chlapecké chvástání se od mužské rozhodnosti, pasivitu ústící ve slepou agresivitu od zápalu. Tibeťané takovému ostrému vnitřnímu meči říkají „vadža“. Bez něho není podle nich možné vést duchovní život ani dosáhnout dospělosti. Meč můžeme potřebovat i k odříznutí vlastní sebelítosti.“ (R. Bly: Železný Jan)


Odvaha. Rozhodnost. Čin.

Počátek cesty, počátek činnosti, první krok.

Rozhodovat se, říkat jasné ANO a jasné NE a nést za svá rozhodnutí důsledky. Neschovávat se za „možná“, „nevím“.
Nikdy nevíme, do čeho jdeme, jaké důsledky to bude mít, jaké rizika neseme, atd. – odvaha je právě v tom, že jdeme do neznáma, že riskujeme, že uděláme, co nám velí naše vnitřní volání, povinnost, intuice, atd. – a přijímáme neznámé důsledky.

V kartách analogie „zelených“ – Země, přeměna, nenávist, válka.

 

< zpět