DIVOUSŮV TAROT - VELKÁ ARKÁNA zpět zpět zpět zpět
 


1. TMA

Je noc. Ať má člověk oči zavřené nebo ať je otevírá sebevíc, neorientuje se, nerozpoznává, nic nevidí. Je tma.

Tato tma fyzická může být metaforou pro situaci, kdy „nevidíme“, tápeme, jsme bezradní, ačkoli se sebevíc snažíme. Vyjadřuje stav, kdy nevíme. To může být situace momentální, nebo také jeden aspekt našeho života: Nevíme, odkud přicházíme, kdo jsme a kam jdeme. Nevíme, proč jsme na světě, proč jsme se narodili a proč žijeme, nevíme, co máme činit, jak máme žít. Nevíme, co je dobro a zlo, co bude po smrti atd. Nerozumíme sobě ani nám nejbližším, natož pak společnosti, lidské civilizaci, světu.

Tato karta nás vyzývá k přijetí a uctění nevědění. K přijetí a uctění člověka jakožto tvora nevědoucího, tápajícího. Je to osvobození se od falešného vědění: Sokratovo „vím, že nic nevím“ je přiznáním si nevědění, vzdáním se iluze o „vědění“ (které nám poskytují různé světonázory, filozofické systémy, náboženství, duchovní nauky, věda, ideologie atd.) a počátkem cesty za moudrostí.

Život mezi narozením a smrtí je strašně malý, nepatrný úsek. Předtím – v lůně matky – byla Tma. Po smrti je tělo pochováno do hrobu, kde je Tma. To, zda existují minulé životy, posmrtný život, nesmrtelná duše atd., nemůže pozemšťan vědět – takové poznání je ve Tmě.

To, co víme, známe, uvědomujeme si, je neparný zlomek celku – mnohem větší je ta část, která je nám skryta – a ta je reprezentována právě touto kartou.

Karta Tma reprezentuje také setkání s nicotou.

 

< zpět